Sterk dag, dro til London Bridge foe å treffe Elisabeth og venninnen hennes. Vi delte om Jesus til flere. På veien til London Bridge fra områder jeg var på. Kom jeg i kontakt med en et par som satt på en benk. Jeg delte med dem litt og fortalte at jeg hadde vært på en kristen konferanse. De var metodister! Men svært åpne for å høre om det jeg hadde å fortelle. Jeg forlyste at jeg kjente til John Wesely. Det oppmuntret og styrket dem faktisk.

Jeg endt med å tale profetisk og oppmuntre dem, samt at jeg fikk bedt for den ene personen kvinnen. Hun hadde en hevelse rundt foten sin. Det var så fint å nettopp kunne be for henne. Veldig oppmuntrende og styrkende.

Så kom det en annen mann til dem, jeg tenkte med en gang at det har pastoren. Og det stemte. Jeg spurte om han var pastor, og han ble overraskende av at jeg spurte direkte. Jeg fortalte at jeg fikk det på forhånd, det styrket og oppmuntret han faktisk og han ble veldig glad for at jeg tok kontakt. Jeg gav han og et profetisk ord som jeg fikk der og da som og var med å styrket han.

Jeg folk øye på en hjemløs mann. Jeg fortalte at jeg ba for mennesker. Denne mannen ønsket gjerne forbønn, men han var sulten. Fikk da kjøpt han mat og velsignet han, han satt pris på velsignelsesbønnen. 
Jeg traff Elisabeth og Vi fikk bedt for mennesker og velsignet dem. Det var fint og oppmuntrende! Kjekt å kunne gjøre det. 
Vi dro til det stedet ved London Bridge. Jeg satt på kanten av der det tidligere header vært terror angrep. Jeg tenkte ikke over at det var der. Men derifra delte jeg om håper i Jesus. Om hvordan vi skal få lov til å ha håp i Herren. Jeg proklamere fred over stedet. Det var på en måte profetisk, så jeg i ettertid. 

Det var oppmuntrende å kunne dele om Jesus på den måten. Jeg tror nok det var trosstyrkende for flere som gikk forbi.

Elisabeth tok en kjempe risk og sang på toget. Utrolig at hun gjorde det. Det var veldig oppmuntrende å se og nesten streaching, selv om jeg ikke sang. Jeg tror at å gjøre noe slikt forløser mye frihet.

Det handler nettopp om faktisk å elske mennesker. Å kunne elske din nabo, den som er på din side. Tror det handler mye om det. Dette var SLT i alt en svært oppmuntrende dag.

Forkynnelse på London Bridge

Elisabeth deler om Jesus!

Dro til Greenwich. Traff Elisabeth der. Vi tok en sånn karusell kule over byområdet. 
På veien ned fikk vi oppmuntret 2 vakter som var rundt sånn 25 år gamle. De var åpne for å høre mer om Jesus. Elisabeth hadde ganske sånn konkrete ord til dem, som faktisk nådde en god del inn i dem. 
De ble satt ut og spurte om hun var synsk, men hun svarte med at det var Jesus, at hun var profetisk. Begge disse kvinne ble oppmuntret. 
Fikk delt litt av mitt vitnesbyrd om hvordan jeg har kommet til tro. Jeg tror faktisk at det var til veldig oppmuntring for dem, at det faktisk talte til dem på en sterk måte. Tipset og om hillsong som menighet og nevnte videobloggen min. 
Forkynnelse på toget. 
Mens vi var på togstasjonen fant Elisabeth en kar som hun oppmuntret med at Gud skulle gi han en ny jobb. Det tok han til seg og sa det var veldig oppmuntrende var han var i den situasjonen. 
På veien inn på toget tok jeg en stor risk. Der jeg faktisk deler for passasjerene, jeg deler da om hvordan jeg selv hadde kommet til tro på Jesus. Jeg kunne se at det gav inntrykk å enkelte. Å dele var svært utfordrende, men jeg valgte å gjøre det. Det endte med at ei sa til oss Gud velsigne dere og noen klappet etter den korte appellen. Merket at dette her gav et inntrykk til folk, der de kjente seg oppmuntret og faktisk velsignet av dette. Det er jo fantastisk, at det kan være til en slik oppmuntring. Det tror jeg betyr mye for mennesker. 
Elisabeth profeterte over en ei kvinne, samt at hun også delte åpent om Guds godhet og kjærlighet. Jeg tror at mange tok dette til seg og ble svært oppmuntret. 
Elisabeth tok kontakt med en mann som hadde vondt i skuldra og ba for han. 
Ellers var det flere samtaler der en kunne være til oppmuntring for å inspirere og oppmuntre.