Helbredelses telt i byen.
Vi var ute sammen med Aslak (Pastor i Oslo Vinyard) og ba for syke ved helbredelses teltet. Det var svært mye bra som skjedde på gata. Veldig mange møtte Gud gjennom profetiske ord, forbønn og helbredelse. Vi fikk sett mange ta imot Jesus for første gang, og alt mulig annet av kreative mirakler, en blind fikk synet, andre fikk bue der de hadde hatt plattfot, andre igjen fikk oppleve Guds kraft på andre måter. Dette førte til mye glede på gaten. Samt at vi fikk trent opp andre til evangelisering og bønn for syke. Dette brakte stor begeistring og glede blant mange! Gud er urolig god.